Vixilantes de seguridade


Servizos básicos ofertados. Con máis de vinte profesionais. A seriedade,
eficacia e imaxe son selo de identidade desta compañía. Con capacidade para poder ofrecer servizos armados.

Vixilancia e protección de bens, establecementos, espectáculos, certames ou convencións.


  • Vixilancia e seguridade de vivendas, comercios, urbanizacións, construcións, etc…

  • Vixilancia e seguridade no entorno marítimo, batea de mexillón, ostras, embarcacións, pantaláns, portos, etc...; con embarcacións e persoal con titulación e capacidade para desenvolver tales funcións.

  • A vixilancia, seguridade e control de accesos durante espectáculos, eventos ou ceremonias.

Depósito e custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, substancias, materias, mercancías e calquera obxecto que pola súa perigosidade precisen de vixilancia e protección especial


  • A sociedade dispón de autorización e persoal con capacidade para realizar funcións de Vixilancia e Custodia de Explosivos, necesario na actualidade para o lanzamento de material pirotécnico.

  • Vixilancia e custodia para voadura de explosivos en obras, etc.