Porque a nosa principal meta é satisfacer as necesidades dos nosos clientes, a protección do medio ambiente e a seguridade e saúde no traballo, contamos desde fai 2 anos con un Certificado de Xestión de Calidade conforme á normativa UNE-EN-ISO 9001:2015.

Actualmente ademáis encontrámonos en proceso de implantación dun Sistema de Xestión Ambiental conforme á normativa UNE-EN-ISO 14001:2015.

Por todo iso dispoñemos dun proceso de Avaliación de Provedores e/ou Subcontratas, na cal avaliamos todos os anos aos nosos provedores en función de diferentes aspectos como poden ser: calidade do material ou servizo prestado, cumprimento de prazos, incidencias, etc.

Otros documentos de interés:

Política de Xestión
Manual de Boas Prácticas Ambientais
Certificado ISO 9001