Responsable de tratamento: Os seus datos serán tratados por SERVICIOS SPR VILANOVA, S.L. con domicilio social en Rúa Canellón do Miño, 1 baixo 2 , 36620 - Vilanova de Arousa (Pontevedra).
    Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e poder darlle resposta as súas peticións ou consultas, con base legal no consetimento expreso.
    Cesións: non serán cedidos a terceiros salvo obriga legal.
    Prazo: Os seu datos serán tratados o tempo estritamente necesario para o cumprimento da finalidade ou finalidades concretas que motivaron a súa recollida, ata a pérdida de relevancia do seu uso ou, en todo caso, ata que sexan cancelados en resposta ao exercicio por parte do seu titular dos dereitos correspondentes.
    Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: administracion@sprvilanova.com, ou tamén por escrito, adxuntando unha copia dun documento acreditativo da súa identidade á dirección: Rúa Canellón do Miño, 1 baixo 2, 36620 - Vilanova de Arousa (Pontevedra)
    Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de datos na nosa política de privacidade: https://sprvilanova.es/politica-de-privacidad/