Gardepesca marítimo


Unha das especialidades desta compañía. Cunha ampla experiencia na loita contra o furtivismo. Aspectos claves neste servizo, como o coñecemento xeográfico das localizacións dos bancos marisqueiros, e as posibles vías de escape e canles de distribución. A empresa pon a disposición deste servizo máis dunha quincena de profesionais, con experiencia e o saber necesario para un desenvolvemento eficiente das funcións. Persoal cualificado e con titulacións necesarias para a prestación de servizos dende embarcacións.


Control de Marisqueo. Atendendo ás esixencias dos clientes, esta empresa pode desenvolver funcións no control de marisqueo, ben sexa a flote ou a pé.

Vixilancia e protección dos bancos marisqueiros. Así pois, a maiores das funcións de control de marisqueo, esta sociedade desenvolve funcións de vixilancia nas zonas pertencentes ao cliente.