Servicios SPR Vilanova é unha empresa de vixilancia e seguridade, inscrita no Ministerio do Interior con número 3748. Que pon os seus servizos a disposición de Administracións Públicas, entidades privadas, organizacións e particulares.

A súa orixe está na década dos 90 cando os seus dous socios fundadores iniciaron a súa actividade prestando servizos de vixilancia en diferentes confrarías de pescadores e cotos de caza. Esta andaina profesional levou á creación da sociedade Servicios SPR Vilanova, S.L. no ano 2009.

Na actualidade, compoñen o equipo de Servicios SPR Vilanova , SL, máis de 30 profesionais. Con capacidade para realizar servizos en calquera punto de España. A sociedade dispón dunha ampla carteira de clientes, que depositan a súa confianza nesta empresa, avalada pola experiencia adquirida nos anos, e nos servizos prestados, tales cómo a Vixilancia e Seguridade na Illa de San Simón (Redondela), Intecmar (Vilaxoán), Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra), Igafa (Illa de Arousa). Ou en eventos como o Rock in Vila (Vilanova de Arousa), Holly Run (Vigo), ou as Festas do Apóstolo (Santiago de Compostela), entre outros.