SPR CARRO&MILLAN, SL, é unha empresa especializada nas actividades anexas ao transporte marítimo, transporte de viaxeiros e en servizos auxiliares de Seguridade.


Sendo unha empresa con apenas 7 anos de antigüedade. Prestou servizos en varias das obras con maior impacto no Sur de Galicia.


Cunha flota de 7 embarcacións e un equipo humano coa titulación, formación e experiencia para desenvolver as funcións anteriormente descritas con total eficiencia e seguridade.

Os nosos servizos


SERVIZOS ANEXOS AO TRANSPORTE MARÍTIMO


A sociedade dispón de 7 embarcacións que van desde os 5 aos 16 metros de eslora e con capacidade para transportar a 8 personas, para segundo que funcións poidan utilizar unhas ou outras.

1. SERVIZOS EN OBRAS MARÍTIMAS
A sociedade dispón de experiencia, no traslado de materiais e de persoal en obras en entornos marítimos.
Participou nas obras de construción do Viaducto de Catoira e nas obras de ampliación da Autopista AP-9, no entorno da ponte de Rande.

2. TRANSPORTE DE PERSOAS
Dentro dos servizos ofertados, está o traslado de persoal, bien sexa a nivel persoal ou a través dunha empresa para traslados continuos.AUXILIARES DE SEGURIDADE


Este servizo trata de cubrir, todos aqueles aspectos que contribúen o correcto desenvolvemento dun evento. Persoal de apoio, posto a disposición da dirección deo evento e da seguridade do mesmo.

Servizos tales como auxiliar de seguridade, aportación de indicacións en eventos, indicacións en aparcamentos, etc.

Control de acceso e entradas en eventos ou ceremonias.